Klett Verlag d.o.o. • Znam za više • Znam za više • Engleski jezik • Znam za više 5

  Znam za više 5

  Pogledajte sadržaj

  Znam za više 5: Znam za više 5

  Autori:
  Barbara Brezigar, Janja Zupanić, Marijana Smuda Đurić

  Cijena: 33 kn

  Priručnik "Znam za više 5" namijenjen je učenicima 5. razreda osnovne škole. Posebno je koristan onim učenicima koji žele unaprijediti znanje iz gramatike engleskog jezika, kao i onima koji trebaju vježbati gramatiku i bolje je razumjeti.

  Priručnik prati nastavno gradivo učenja engleskoga u osnovnim školama, te je ponajprije namijenjen učenicima koji od 1., odnosno od 4. razreda osnovne škole uče engleski kao prvi strani jezik.

  U priručniku "Znam za više 5" obrađena su poglavlja gramatike engleskog jezika primjerena za više razrede osnovne škole.

  Ovaj priručnik ističe se svojom jasnom, logičnom i dosljednom strukturom koja je osobito korisna za učenje gramatike (bilo kojeg jezika). Svaka od opisanih tematskih cjelina sastoji se od četiri potpoglavlja: (1) Uvodni tekst, (2) Objašnjenje, (3) Zadaci, (4) Test. Svaki ovaj dio poglavlja ima svoju specifičnu funkciju koja se nedvosmisleno razaznaje.

  Sva poglavlja započinju uvodnim tekstom. Uglavnom se radi o dijalozima koji su rječnikom, sadržajem i duljinom teksta primjereni učenicima 5. razreda osnovne škole, njihovim interesima i razvojnoj dobi. U svakom uvodnom tekstu jasno se razaznaje koja se tematska cjelina obrađuje u tom poglavlju jer autorice posebnom bojom naglašavaju onu gramatičku temu koja se nalazi u naslovu, što je didaktički opravdano i preporučeno, a ujedno je i vrlo pregledno.

  Drugi dio poglavlja naziva se Objašnjenje. U ovom dijelu jedan lik (u formi učenika) kroz 'strip oblačiće' komunicira s učenicima čitačima te im objašnjava tvorbu, značenje i korištenje specifičnog vremena ili gramatičkog segmenta koji se u tom poglavlju obrađuje. Poruke 'strip učenika' kratke su i jasne i izdvajaju bit te gramatičke cjeline. Iz ovog je dijela uočljivo kako je autorica izrazito usmjerena na davanje ciljanih i važnih informacija u svakom poglavlju, sa svrhom boljeg memoriranja istih.

  Treći dio svakog poglavlja čine zadaci za vježbanje. Autorice se koriste vježbama koje uključuju primjenu naučenoga kroz dopunjavanje rečenica, tvorbu gramatičkih oblika prema unaprijed objašnjenim pravilima, rješavanje osmosmjerki, uparivanje sličica i riječi i slično. Ovaj dio čini najveći dio svakog poglavlja, što je i razumljivo, s obzirom da se radi o vježbanju i ponavljanju gradiva ključnom elementu učenja.
  Zadnje dvije stranice svakog poglavlja čini test za ponavljanje naučenoga. Testovi su zamišljeni po principu samovrednovanja svaki učenik sam sebi zbraja bodove koje je postigao i mjeri svoj uspjeh.

  Na kraju osam tematskih cjelina nalaze se dva testa za ponavljanje. Prvi test obuhvaća prvih šest poglavlja, drugi posljednjih pet. Ovi testovi omogućuju učeniku kumulativnu provjeru znanja, pri čemu si svaki učenik i ovdje može sam bodovati svoj uspjeh.
  Popis osnovnih nepravilnih glagola, kao i rječnik pojmova koji se u knjizi spominju (a učenicima bi mogli biti nepoznati), uobičajeno se nalazi na samom kraju priručnika, zajedno s rješenjima pojedinačnih zadataka i testova kroz poglavlja.

  Proizvode možete naručiti preko stranice www.profil-klett.hr

  
  iklett